Ateljéföreningen Långholmen

Alstaviksvägen 11

Kontakt
Marion Sundqvist
marionsundqvist@gmail.com

OBS: På samma adress ligger också Grafikernas ateljéförening