Ateljéföreningen Enkehuset

Nortullsgatan 45
113 45 Stockholm
Hemsida: http://www.enkehuset.com

Kontakt
Ann Marie Brenckert
annmari.brenckert@gmail.com

OBS: På samma adress ligger också Ateljeföreningen Norrtull