Aktuellt

dec 16

Dokument angående ateljéstöd

  • 2016-12-16 kl

Underlagen för Stockholms kommuns beslut i december  rörande ateljéstöd och övriga frågor kring ateljésituationen i Stockholm.

Översyn ateljéstöd (PDF)

Nytt ateljéstöd, förslag till beslut (PDF)

Ateljéstrategi (PDF)

Riktlinjer (PDF)