Ateljéföreningen Långholmen

Alstaviksvägen 11

OBS: På samma adress ligger också Grafikernas ateljéförening