Ateljéföreningen Vinterviken

Vinterviksvägen 61-63
117 65 Stockholm
Hemsida: http://www.vintervikensateljeer.com

Kontakt
Kicki Bergqvist-Selder
kicki.se@tele2.se

Vintervikens ateljéer ligger i före detta Nitro Nobels industriområde, vid parkstråket Gröndal/ Aspudden. I de gamla fabrikslokalerna har konstnärer arbetat sedan 1990.

Byggnaderna, som förr var laboratorier, verkstäder, matsal för arbetare etcetera, var illa åtgångna i slutet av 80-talet. Med Stockholm Stads försorg och insatser från oss konstnärer fungerar området nu utmärkt som arbetsplats för skulptörer eftersom möjlighet till arbete utomhus finns. Rustika ateljéer ger förutsättningar för oss konstnärer att arbeta med projekt i fullskala i sten, trä, betong mm innanför en skyddande inhägnad. Buller stör inte i området.

Verksamheten är unik i förstaden till centrala Stockholm, vilket har bidragit till att Ateljéerna Vinterviken genom åren har fått en ökad betydelse för skulptural tillverkning.

Den permanenta verksamheten i ateljéerna består av individuella konstnärliga projekt med i huvudsak skulpturala arbeten, både inför utställningar och i offentliga miljöer i anslutning till landskap och arkitektur. I en av ateljéerna arbetar två konservatorer med skulpturvård på uppdrag från kyrkor och institutioner som förvaltar byggnader som är viktiga för vårt kulturarv.

Många svenska och internationella gästkonstnärer har arbetat inom området genom åren. Föreningen har hållit kontakt med de kinesiska kollegor som i början av 90-talet kom till Vinterviken, något som har utmynnat i kulturella möten.

Ett flertal konstskolor har förlagt sina utbildningar och projekt i Vintervikens ateljéer. Det har varit både förberedande konstskolor och högskolor, bl. a Konstfack och Norra Konstskolan.

Ateljéföreningens konstnärer vill vara en del av stadsdelens karaktär. Med vår verksamhet, som pågår nästan dygnet runt och under veckans alla dagar, får de gamla industrilokalerna liv.

När de många flanörer, förskolegrupper, motionärer hundägare och barnvagnar passerar utanför vårt område väcks deras nyfikenhet. Därför känns det självklart att visa vår kulturproduktion genom att öppna dörrarna till våra ateljéer två gånger om året!