Ateljéföreningen Enkehuset

Nortullsgatan 45
113 45 Stockholm
Hemsida: http://www.enkehuset.com

Kontakt
Michael Ellburg
me@michaelellburg.se

OBS: På samma adress ligger också Ateljeföreningen Norrtull