Ateljéföreningen Glasbruksgatan

Glasbruksgatan 25
116 20 Stockholm
Hemsida: http://www.glasbruksgatan.se

Kontakt
Ingun Wistedt
ingun.w@gmail.com

 

Ovanför Katarinavägen syns det stora gula stenhuset som tidigare varit både arbetsinrättning och ungkarlshotell.
1975 omvandlades det till konstnärsateljéer. 

Idag finns här 31 ateljéer och lika många konstnärer. Alla ateljéer tilldelas innehavaren via Kulturförvaltningens ateljékö. I huset finns också Stockholms stads ateljéstipendium som delas ut vartannat år. Närmaste T-bana är Slussen.